Investointihanke

Hankkeen julkinen nimi

Kansainvälistä kasvua ja kestävää kehitystä tukeva investointihanke

Hankkeen tiivistelmä

Hanke kohdistuu Sport Resort Ylläksen alueelle tehtävävään aktiviteetti-infran parantamiseen liittyviin investointiohjelmaan. Nyt tehtävillä investoinneilla panostetaan voimakkaasti kestävän kehityksen arvoihin. Lisäksi alueella valmistaudutaan kansainvälisten matkailijamäärien kasvuun. Kasvuodotukset perustuvat alueella käynnissä oleviin mittaviin hotellihankkeisiin, joissa tuodaan tarjolle uudenlaisia majoituskonsepteja sekä kansainvälisiä palvelubrändejä ja operaattoreita.

Kasvuodotukset pohjautuvat alueelle tehtyyn systemaattiseen kehitystyöhön. Alueen kehittämiselle on asetettu todella kunnianhimoiset tavoitteet. Sport Resort Ylläksen oman liiketoiminnan kasvu- ja uudistumisvisio kytkeytyy vahvasti tähän ison tason kehittymispolkuun. Tässä hankkeessa tehtävillä investoinneilla haetaan pohjaa volyymien kasvulle. Erityinen fokus on asetettu perhematkailun ja kansainvälisten asiakkaiden aktiviteettien kehittämiseen.

Investointihankkeen kokonaiskustannus on noin 13 miljoonaa euroa. Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta kehittämisavustusta yhteensä 3 961 860 euroa.

Hankkeen aikataulu

Investointihankkeen suunniteltu toteutumisaikataulu vuosina 2020-2022.

Euroopan unioni – Euroopan aluekehitysrahasto
Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020
Scroll to Top